Dyrektor
Powiatowego Zarządu Dróg w Siemiatyczach
ogłasza nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze
Główny księgowy