Powiatowy Zarząd Dróg w Siemiatyczach - Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Oświadczenie w sprawie dostępności

Powiatowy Zarząd Dróg w Siemiatyczach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej pzdsiemiatycze.org

Data publikacji: 2019-09-13

Data aktualizacji: 2019-09-13

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  1. Część z opublikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego, mają one charakter ilustracyjny i nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań.
  2. Część plików do pobrania ze względu na specyfikę dokumentów np. skany map geodezyjnych są niedostępne lub dostępne częściowo.

Data sporządzenia: 2020-09-20

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Monika Karasowska , Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 85 655 26 80. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Procedura wnioskowo-skargowa

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład poprzez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o który element strony internetowej chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji w szczególności poprzez kontakt telefoniczny, korespondencyjny, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, o których mowa w art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę na takie działanie. Po wyczerpaniu wskazanych możliwości skargę można przesłać do Rzecznika Praw Obywatelskich. Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna

Informacja dotyczy budynku zlokalizowanego przy ulicy 11 Listopada 253 w którym swoją siedzibę ma Powiatowy Zarząd Dróg w Siemiatyczach.

Budynek znajduje się przy drodze krajowej nr 19. Z drogi krajowej nr 19 wjeżdżamy utwardzonym wjazdem o nawierzchni bitumicznej do otwartego parkingu przed budynkiem. Parking jest ogólnodostępny. Posiada jedno wyznaczone miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Do budynku prowadzi wejście bezpośrednio z parkingu. Szerokość drzwi jest regulowana (istnieje możliwość otworzenia drugiego skrzydła po wcześniejszym kontakcie telefonicznym z pracownikiem PZD).

Biuro mieści się na I piętrze. Wejście tylko schodami, brak windy. Obsługa interesantów z ograniczeniami w poruszaniu się jest możliwa na parterze. Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. Toalety wewnątrz budynku nie są przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.