Ustawienia

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY _2021-10-20

Plik ”XII.informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty_2021.10-20" został opublikowany w załącznikach


INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT - 7.10.2021

Powiatowy Zarząd Dróg w Siemiatyczach działając na podstawie art. 222 ust 5 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021r. poz.1129 ze zm.) informuje, że w postępowaniu na przebudowę drogi powiatowej nr 2094B Perlejewo – Leszczka Duża – granica powiatu, otwarto oferty następujących wykonawców:

 

Oferta nr 1. Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych "Trakt" Sp. z o. o., ul. 1 Maja 8,
18-200 Wysokie Mazowieckie

cena: 9 109 000,21

doświadczenie Kierownika budowy: 3 zadania

okres gwarancji i rękojmi: 72 miesiące

Oferta nr 2. Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe „MAKSBUD” Sp. z o.o., 17-100 Bielsk Podlaski, ul. Mickiewicza 183

cena: 9 536 154,08

doświadczenie Kierownika budowy: 3 zadania

okres gwarancji i rękojmi: 72 miesiące

Oferta nr 3. Konsorcjum firm:

Lider: Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów „BITUM” Sp. z o.o., ul. Sitarska 1, 18-300 Zambrów

Partner: Przedsiębiorstwa Budowy Dróg i Mostów Sp. z o. o., ul. Kolejowa 28, 05-300 Mińsk Mazowiecki

cena: 11 154 598,20
doświadczenie Kierownika budowy: 3 zadania

okres gwarancji i rękojmi: 72 miesiące

Oferta nr 4. „STRABAG” Sp. z o. o., ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków

cena: 9 813 354,35 zł
doświadczenie Kierownika budowy: 3 zadania
okres gwarancji i rękojmi: 72 miesiące

Oferta nr 5. Konsorcjum firm:

Lider: Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe TRANSBET Wojtiuk sp. jawna,
21-500 Biała Podlaska, ul. Grzybowa 52a

Partner: Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe TRANSBET Marian Wojtiuk,
21-500 Biała Podlaska, ul. Grzybowa 52a

cena: 11 861 959,07 zł
doświadczenie Kierownika budowy: 3 zadania
okres gwarancji i rękojmi: 72 miesiące

Oferta nr 6. Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych „MIKST” Sp. z o. o., ul. Gdańska 69, 07-100 Węgrów

cena: 10 872 672,90 zł
doświadczenie Kierownika budowy: 3 zadania
okres gwarancji i rękojmi: 72 miesiące

Powyższa informacja została również zawarta w pliku "XI. informacja na podstawie art. 222 ust. 5 - 2021.10.07" i opublikowana w załącznikach.

 


INFORMACJA O KWOCIE, JAKĄ ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA PRZEZNACZYĆ NA SFINANSOWANIE ZAMÓWIENIA - 07.10.2021

Powiatowy Zarząd Dróg w Siemiatyczach działając na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021r. poz.1129 ze zm.) informuje, że na sfinansowanie zamówienia na przebudowę drogi powiatowej nr 2094B Perlejewo – Leszczka Duża – granica powiatu, zamierza przeznaczyć kwotę brutto – 12 222 062,92 zł.

Powyższa informacja została również zawarta w pliku "X. informacja na podstawie art. 222 ust. 4 - 2021.10.07" i opublikowana w załącznikach.


ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE WYKONAWCY - 04.10.2021

Plik "IX.2.odpowiedź na zapytanie Wykonawcy - 04.10.2021"

został opublikowany w załącznikach.

Zamawiający nie przedłuża terminu składania ofert.


ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE WYKONAWCY - 01.10.2021

 

Plik "IX.1.odpowiedź na zapytanie Wykonawcy - 01.10.2021"

został opublikowany w załącznikach.

Zamawiający nie przedłuża terminu składania ofert.


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

 

Dokumentacja dotycząca zamówienia - 2021-09-20

W załącznikach został opublikowany plik "II.1. SWZ_przebudowa Perlejewo - aktualizacja 27.09.2021" - doprecyzowanie zapisów Rozdziału III SWZ. Zamawiający nie przedłuża terminu składania ofert.