Ustawienia

Numer sprawy nadany przez Zamawiającego:PZD.3/342/PN 12/U/2011

Prace związane z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych w sezonie zimowym 2011/2012 na terenie działania Powiatowego Zarządu Dróg w Siemiatyczach

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Siemiatycze, dnia  2011-10-06

PZD3.342.12.2011

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 - Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (J. tekst Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759), przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego (art. 39 Pzp) na prace związane z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych w sezonie zimowym 2011/2012 na terenie działania Powiatowego Zarządu Dróg w Siemiatyczach

CZĘŚĆ 1: Zakres A: - odśnieżanie dróg pługami Zamawiającego w okresie od podpisania umowy do 2012-04-30;

- odśnieżanie dróg pługami Wykonawcy w okresie od podpisania umowy do 2012-04-30.

CZĘŚĆ 2: Zakres B: - odśnieżanie dróg pługami Zamawiającego w okresie od podpisania umowy do 2012-04-30;

- odśnieżanie dróg pługami Wykonawcy w okresie od podpisania umowy do 2012-04-30.

CZĘŚĆ 3: Zakres C: - odśnieżanie dróg pługami Zamawiającego w okresie od podpisania umowy do 2012-04-30;

- odśnieżanie dróg pługami Wykonawcy w okresie od podpisania umowy do 2012-04-30.

CZĘŚĆ 4: Zakres D: - odśnieżanie dróg pługami Zamawiającego w okresie od podpisania umowy do 2012-04-30;

- odśnieżanie dróg pługami Wykonawcy w okresie od podpisania umowy do 2012-04-30.

CZĘŚĆ 5: Zakres E: - odśnieżanie dróg pługami Zamawiającego w okresie od podpisania umowy do 2012-04-30;

- odśnieżanie dróg pługami Wykonawcy w okresie od podpisania umowy do 2012-04-30.

CZĘŚĆ 6: Zakres F: - odśnieżanie dróg pługami Zamawiającego w okresie od podpisania umowy do 2012-04-30;

- odśnieżanie dróg pługami Wykonawcy w okresie od podpisania umowy do 2012-04-30.

CZĘŚĆ 7: Zakres G: - odśnieżanie dróg pługami Zamawiającego w okresie od podpisania umowy do 2012-04-30;

- odśnieżanie dróg pługami Wykonawcy w okresie od podpisania umowy do 2012-04-30.

CZĘŚĆ 8: Zakres H: - odśnieżanie dróg pługami Zamawiającego w okresie od podpisania umowy do 2012-04-30;

- odśnieżanie dróg pługami Wykonawcy w okresie od podpisania umowy do 2012-04-30.

CZĘŚĆ 9: Zakres A: - zwalczanie i zapobieganie powstawaniu śliskości przy użyciu solarek, z przygotowaniem i załadunkiem własnej soli lub solanki w okresie od podpisania umowy do 2012-04-30.

CZĘŚĆ 10: Zakres B: - zwalczanie i zapobieganie powstawaniu śliskości przy użyciu solarek, z przygotowaniem i załadunkiem własnej soli lub solanki w okresie od podpisania umowy do 2012-04-30; zwalczanie i zapobieganie powstawaniu śliskości przy użyciu piaskarek z przygotowaniem i załadunkiem własnej piaskosoli 30% w okresie od podpisania umowy do 2012-04-30.

CZĘŚĆ 11: Zakres C: - zwalczanie i zapobieganie powstawaniu śliskości przy użyciu solarek, z przygotowaniem i załadunkiem własnej soli lub solanki w okresie od podpisania umowy do 2012-04-30; zwalczanie i zapobieganie powstawaniu śliskości przy użyciu piaskarek z przygotowaniem i załadunkiem własnej piaskosoli 30% w okresie od podpisania umowy do 2012-04-30.

 

I. Wybór oferty najkorzystniejszej

 

Powiatowy Zarząd Dróg w Siemiatyczach, ul. 11 Listopada 253, 17-300 Siemiatycze informuje na podstawie art. 92 - Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (J. tekst Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759),  iż:

 

1) w CZĘŚCI 1: Zakres A, CZĘŚCI 2: Zakres B, CZĘŚCI  3: Zakres C, CZĘŚCI 4: Zakres D, CZĘŚCI 5: Zakres E, CZĘŚCI 6: Zakres F, CZĘŚCI 7: Zakres G, CZĘŚĆI 8: Zakres H wybrano oferty wszystkich Wykonawców oraz wszystkie zaoferowane jednostki sprzętowe wyszczególnione w pkt. II niniejszego zawiadomienia, z uwagi na fakt, iż w przetargu zaoferowano niewielką ilość sprzętu do zimowego utrzymania dróg w stosunku do wymagań Zamawiającego w tym zakresie.

Oferty spełniają wymagane warunki zawarte w Ustawie Prawo Zamówień Publicznych i SIWZ.

2) w CZĘŚCI 9: Zakres A wybrano ofertę nr 1:

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe KERIM, Mirosław Tołwiński, 17-300 Siemiatycze, Wiercień Duży 26

Oferta spełnia wymagane warunki zawarte w Ustawie Prawo Zamówień Publicznych i SIWZ.

Spełnia kryterium oceny ofert - najniższa cena - 100 %.  Uzyskała maksymalną punktację - 100 pkt.

 

3) w CZĘŚCI 10: Zakres B wybrano ofertę nr 1:

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe KERIM, Mirosław Tołwiński, 17-300 Siemiatycze, Wiercień Duży 26

Oferta spełnia wymagane warunki zawarte w Ustawie Prawo Zamówień Publicznych i SIWZ.

Spełnia kryterium oceny ofert - najniższa cena - 100 %.  Uzyskała maksymalną punktację - 100 pkt.

 

4) w CZĘŚCI 11: Zakres C wybrano ofertę nr 1:

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe KERIM, Mirosław Tołwiński, 17-300 Siemiatycze, Wiercień Duży 26

Oferta spełnia wymagane warunki zawarte w Ustawie Prawo Zamówień Publicznych i SIWZ.

Spełnia kryterium oceny ofert - najniższa cena - 100 %.  Uzyskała maksymalną punktację - 100 pkt.

II. Zestawienie złożonych ofert oraz punktacja przyznana w kryterium oceny ofert – cena           jednostkowa netto:

 

CZĘŚĆ 1: Zakres A:


Firma (nazwa)
lub nazwisko

oraz adres Wykonawcy

Rodzaj sprzętu

Punktacja

1.

Usługi Transportowe i Handel

Stepkowski Antoni Roman

17-315 Grodzisk, Żery Czubiki 7

Ładowarka – 2 szt.

89,47 pkt

2.

Przedsiębiorstwo Wydobywczo-Drogowe

ŻWIRBUD  Tadeusz Podoliński

17-300 Siemiatycze, ul. Drohiczyńska 186

Ciągnik pow. 150 KM-pług średni – 2 szt.

100 pkt

Równiarka – 2 szt.

100 pkt

3.

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe

KERIM M. Tołwiński

17-300 Siemiatycze, Wiercień Duży 26

JELCZ 3W317 – pług średni – 1 szt

100 pkt

Równiarka – 1 szt.

95,23 pkt

Ładowarka – 1 szt.

94,44 pkt

4.

Siemiatyckie Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe Sp. z o.o.

17-300 Siemiatycze, ul. 11 Listopada 253

 

KAMAZ – pług średni – 1 szt.

 

100 pkt

Równiarka – 2 szt.

90,91 pkt

5.

 

Przedsiębiorstwo Usługowe ŁADMAG

Eugeniusz Magruk

17-100 Bielsk Podlaski ul. Akacjowa 24

Ładowarka – 1 szt.

100 pkt

6.

Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe MAKSBUD Sp. z o.o.

17-100 Bielsk Podlaski, ul. Mickiewicza 183

Ciągnik rolniczy – pług lekki – 1 szt.

100 pkt

MAZ – pług średni – 1 szt.

100 pkt

Równiarka – 1 szt.

76,92 pkt

 

CZĘŚĆ 2: Zakres B:

Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko

oraz adres Wykonawcy

Rodzaj sprzętu

Punktacja

1.

Usługi Transportowe i Handel

Stepkowski Antoni Roman

17-315 Grodzisk, Żery Czubiki 7

KAMAZ 5511 – pług średni – 1 szt

100 pkt

MAN 41430 – pług ciężki – 1 szt

94,44 pkt

Ładowarka – 2 szt.

89,47 pkt

2.

Przedsiębiorstwo Wydobywczo-Drogowe

ŻWIRBUD  Tadeusz Podoliński

17-300 Siemiatycze, ul. Drohiczyńska 186

Ciągnik pow. 150 KM-pług średni – 2 szt.

100 pkt

Równiarka – 2 szt.

100 pkt

3.

WIPBUD Waldemar Wojciuk

17-300 Siemiatycze, ul. Kasztanowa 132

Ciągnik Renault 133-54 130 KM – pług lekki – 1 szt

100 pkt

MAN 27-332 6x6 – pług ciężki – 1 szt.

100 pkt

4.

Siemiatyckie Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe Sp. z o.o.

17-300 Siemiatycze, ul. 11 Listopada 253

KAMAZ – pług średni – 1 szt.

88,89 pkt

Równiarka – 2 szt.

90,91 pkt

5.

Przedsiębiorstwo Usługowe ŁADMAG

Eugeniusz Magruk

17-100 Bielsk Podlaski, ul. Akacjowa 24

Ładowarka – 1 szt.

100 pkt

 

CZĘŚĆ 3: Zakres C:

Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko

oraz adres Wykonawcy

Rodzaj sprzętu

Punktacja

1.

Siemiatyckie Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe Sp. z o.o.

17-300 Siemiatycze, ul. 11 Listopada 253

KAMAZ – pług średni – 1 szt.

100 pkt

Równiarka – 2 szt.

100 pkt

2.

B&B STONE Borkułak Adam

17-300 Siemiatycze, Siemiatycze-Stacja,

Ul. Fabryczna 4

PSC 270 – pług średni – 1 szt.

100 pkt

Ładowarka – 1 szt.

100 pkt

3.

Przedsiębiorstwo Usługowe ŁADMAG

Eugeniusz Magruk

17-100 Bielsk Podlaski, ul. Akacjowa 24

Ładowarka – 1szt.

100 pkt

 

CZĘŚĆ 4: Zakres D:

Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko

oraz adres Wykonawcy

Rodzaj sprzętu

Punktacja

1

Usługi Transportowe i Handel

Stepkowski Antoni Roman

17-315 Grodzisk, Żery Czubiki 7

KAMAZ 5511 – pług średni – 1 szt

100 pkt

MAN 41430 – pług ciężki – 1 szt

94,44 pkt

Ładowarka – 2 szt.

89,47 pkt

2.

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe

KERIM M. Tołwiński

17-300 Siemiatycze, Wiercień Duży 26

JELCZ 3W317 – pług średni – 1 szt

100 pkt

Równiarka – 1 szt.

100 pkt

Ładowarka – 1 szt.

94,44 pkt

3.

WIPBUD Waldemar Wojciuk

17-300 Siemiatycze, ul. Kasztanowa 132

Ciągnik Renault 133-54 130 KM – pług lekki – 1 szt

100 pkt

MAN 27-332 6x6 – pług ciężki – 1 szt.

100 pkt

4.

Siemiatyckie Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe Sp. z o.o.

 

17-300 Siemiatycze, ul. 11 Listopada 253

KAMAZ – pług średni – 1 szt.

88,89 pkt

Równiarka – 2 szt.

95,45 pkt

5.

Przedsiębiorstwo Usługowe ŁADMAG

Eugeniusz Magruk

17-100 Bielsk Podlaski, ul. Akacjowa 24

Ładowarka – 1 szt.

100 pkt

 

CZĘŚĆ 5: Zakres E:

Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko

oraz adres Wykonawcy

Rodzaj sprzętu

Punktacja

1.

Usługi Transportowe i Handel

Stepkowski Antoni Roman

17-315 Grodzisk, Żery Czubiki 7

KAMAZ 5511 – pług średni – 1 szt

100 pkt

MAN 41430 – pług ciężki – 1 szt

94,44pkt

Ładowarka – 2 szt.

89,47 pkt

2.

WIPBUD Waldemar Wojciuk

17-300 Siemiatycze, ul. Kasztanowa 132

Ciągnik Renault 133-54 130 KM – pług lekki – 1 szt

100 pkt

MAN 27-332 6x6 – pług ciężki – 1 szt.

100 pkt

3.

Siemiatyckie Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe Sp. z o.o.

 

17-300 Siemiatycze, ul. 11 Listopada 253

KAMAZ – pług średni – 1 szt.

88,89 pkt

Równiarka – 2 szt.

100 pkt

4.

Przedsiębiorstwo Usługowe ŁADMAG

Eugeniusz Magruk

17-100 Bielsk Podlaski, ul. Akacjowa 24

Ładowarka – 1 szt.

100 pkt

 

CZĘŚĆ 6: Zakres F:

Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko

oraz adres Wykonawcy

Rodzaj sprzętu

Punktacja

1.

Usługi Transportowe i Handel

Stepkowski Antoni Roman

17-315 Grodzisk, Żery Czubiki 7

KAMAZ 5511 – pług średni – 1 szt

100 pkt

MAN 41430 – pług ciężki – 1 szt

94,44 pkt

Ładowarka – 2 szt.

89,47 pkt

2.

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe

KERIM M. Tołwiński

17-300 Siemiatycze, Wiercień Duży 26

JELCZ 3W317 – pług średni – 1 szt

100 pkt

Równiarka – 1 szt.

100 pkt

Ładowarka – 1 szt.

94,44 pkt

3.

Roboty Ziemne Koparką

Jarosław Dobrowolski

17-322 Milejczyce, Wałki 43

DAF ATI i CF – pług ciężki – 2 szt.

100 pkt

Równiarki – 2 szt.

95,45 pkt

Ładowarka – 1 szt.

85,00 pkt

Spycharka – 1 szt

100 pkt

 

4.

WIPBUD Waldemar Wojciuk

17-300 Siemiatycze, ul. Kasztanowa 132

Ciągnik Renault 133-54 130 KM – pług lekki – 1 szt

100 pkt

MAN 27-332 6x6 – pług ciężki – 1 szt.

100 pkt

5.

Siemiatyckie Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe Sp. z o.o.

 

17-300 Siemiatycze, ul. 11 Listopada 253

KAMAZ – pług średni – 1 szt.

88,89 pkt

Równiarka – 2 szt.

95,45 pkt

6.

Przedsiębiorstwo Usługowe ŁADMAG

Eugeniusz Magruk

17-100 Bielsk Podlaski, ul. Akacjowa 24

Ładowarka – 1 szt.

100 pkt

 

CZĘŚĆ 7: Zakres G:

Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko

oraz adres Wykonawcy

Rodzaj sprzętu

Punktacja

1.

Roboty Ziemne i Usługi Transportowe

Ryszard Kulczakowicz

17-300 Siemiatycze, Wałki 41

MAZ – pług średni -1 szt.

100 pkt

koparko-ładowarka CAT – 1 szt.

100 pkt

2

Roboty Ziemne Koparką

Jarosław Dobrowolski

17-322 Milejczyce, Wałki 43

DAF ATI i CF – pług ciężki – 2 szt.

100 pkt

Równiarki – 2 szt.

100 pkt

Ładowarka – 1 szt.

85,00 pkt

Spycharka – 1 szt

88,89 pkt

3.

Siemiatyckie Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe Sp. z o.o.

 

17-300 Siemiatycze, ul. 11 Listopada 253

KAMAZ – pług średni – 1 szt.

100 pkt

Równiarka – 2 szt.

100 pkt

4.

B&B STONE Borkułak Adam

17-300 Siemiatycze, Siemiatycze-Stacja,

Ul. Fabryczna 4

PSC 270 – pług średni – 1 szt.

100 pkt

Ładowarka – 1 szt.

100 pkt

5.

Przedsiębiorstwo Usługowe ŁADMAG

Eugeniusz Magruk

17-100 Bielsk Podlaski, ul. Akacjowa 24

Ładowarka – 1 szt.

100 pkt

 

CZĘŚĆ 8: Zakres H:

Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko

oraz adres Wykonawcy

Rodzaj sprzętu

Punktacja

1.

Roboty Ziemne i Usługi Transportowe

Ryszard Kulczakowicz

17-300 Siemiatycze, Wałki 41

MAZ – pług średni -1 szt.

100 pkt

koparko-ładowarka CAT – 1 szt.

100 pkt

2.

Roboty Ziemne Koparką

Jarosław Dobrowolski

17-322 Milejczyce, Wałki 43

DAF ATI i CF – pług ciężki – 2 szt.

100 pkt

Równiarki – 2 szt.

100 pkt

Ładowarka – 1 szt.

85,00 pkt

Spycharka – 1 szt

100 pkt

3.

Siemiatyckie Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe Sp. z o.o.

 

17-300 Siemiatycze, ul. 11 Listopada 253

KAMAZ – pług średni – 1 szt.

100 pkt

Równiarka – 2 szt.

100 pkt

4.

Przedsiębiorstwo Usługowe ŁADMAG

Eugeniusz Magruk

17-100 Bielsk Podlaski, ul. Akacjowa 24

Ładowarka – 1 szt.

100 pkt

 

CZĘŚĆ 9: Zakres A:

Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko

oraz adres Wykonawcy

Rodzaj sprzętu

Punktacja

 

 

1

 

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe

KERIM M. Tołwiński

17-300 Siemiatycze, Wiercień Duży 26

Solarka szt.2

( ECO i ECOS )

Dawka 10 g/m2

100 pkt

Dawka 20 g/m2

100 pkt

Dawka 30 g/m2

100 pkt

Dawka 40 g/m2

100 pkt

2

Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe „MAKSBUD” Sp. z o.o.

17-100 Bielsk Podlaski

ul. Mickiewicza 183

Solarka szt. 1 STRATOS Basic B50

Dawka 10 g/m2

66,67 pkt

Dawka 20 g/m2

48,00 pkt

Dawka 30 g/m2

40,00 pkt

Dawka 40 g/m2

35,56

 

 

 

CZĘŚĆ 10: Zakres B:

Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko

oraz adres Wykonawcy

Rodzaj sprzętu

Punktacja

 

 

1

 

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe

KERIM M. Tołwiński

17-300 Siemiatycze, Wiercień Duży 26

Piaskarka – JELCZ

100 pkt

Solarka szt.2

( ECO i ECOS )

Dawka 10 g/m2

100 pkt

Dawka 20 g/m2

100 pkt

Dawka 30 g/m2

100 pkt

Dawka 40 g/m2

100 pkt

2

Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe „MAKSBUD” Sp. z o.o.

17-100 Bielsk Podlaski

ul. Mickiewicza 183

Piaskarka P-1 – samochód ciężarowy MAZ

46,67 pkt

 

CZĘŚĆ 11: Zakres C:

Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko

oraz adres Wykonawcy

Rodzaj sprzętu

Punktacja

 

 

1

 

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe

KERIM M. Tołwiński

17-300 Siemiatycze, Wiercień Duży 26

Piaskarka – JELCZ

100 pkt

Solarka szt.2

( ECO i ECOS )

Dawka 10 g/m2

100 pkt

Dawka 20 g/m2

100 pkt

Dawka 30 g/m2

100 pkt

Dawka 40 g/m2

100 pkt

 

III. Informacja o wykonawcach, których oferty zostały odrzucone oraz o wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia

 

W niniejszym postępowaniu żadna oferta nie została odrzucona, jak również żaden wykonawca nie został wykluczony z postępowania o udzielenie zamówienia.

 

IV. Informacja o terminie zawarcia umowy:

Umowy z Wykonawcami zostaną zawarta w siedzibie Powiatowego Zarządu Dróg w Siemiatyczach, ul. 11 Listopada 253 po upływie 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej  oferty  - art. 94 ust.1 pkt.1 - Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (J. tekst Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759).

 

 

 

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Numer sprawy nadany przez Zamawiającego:                                                 PZD.3/342/PN 12/U/2011

Siemiatycze: Prace związane z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych w sezonie zimowym 2011/2012 na terenie działania Powiatowego Zarządu Dróg w Siemiatycze
Numer ogłoszenia BZP: 309914 - 2011; data zamieszczenia: 28.09.2011

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowy Zarząd Dróg w Siemiatyczach , ul. 11 Listopada 253, 17-300 Siemiatycze, woj. podlaskie, tel. 085 6552680, faks 085 6552668.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.pzdsiemiatycze.org ; http://bip.st.siemiatycze.wrotapodlasia.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Prace związane z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych w sezonie zimowym 2011/2012 na terenie działania Powiatowego Zarządu Dróg w Siemiatycze.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

Prace związane z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych w sezonie zimowym 2011/2012 na terenie działania Powiatowego Zarządu Dróg w Siemiatycze

CZĘŚĆ 1:

Zakres A

- odśnieżanie dróg pługami Zamawiającego w okresie od podpisania umowy do 2012-04-30;

- odśnieżanie dróg pługami Wykonawcy w okresie od podpisania umowy do 2012-04-30.

CZĘŚĆ 2:

Zakres B

- odśnieżanie dróg pługami Zamawiającego w okresie od podpisania umowy do 2012-04-30;

- odśnieżanie dróg pługami Wykonawcy w okresie od podpisania umowy do 2012-04-30.

CZĘŚĆ 3:

Zakres C

- odśnieżanie dróg pługami Zamawiającego w okresie od podpisania umowy do 2012-04-30;

- odśnieżanie dróg pługami Wykonawcy w okresie od podpisania umowy do 2012-04-30.

CZĘŚĆ 4:

Zakres D

- odśnieżanie dróg pługami Zamawiającego w okresie od podpisania umowy do 2012-04-30;

- odśnieżanie dróg pługami Wykonawcy w okresie od podpisania umowy do 2012-04-30.

CZĘŚĆ 5:

Zakres E

- odśnieżanie dróg pługami Zamawiającego w okresie od podpisania umowy do 2012-04-30;

- odśnieżanie dróg pługami Wykonawcy w okresie od podpisania umowy do 2012-04-30.

CZĘŚĆ 6:

Zakres F

- odśnieżanie dróg pługami Zamawiającego w okresie od podpisania umowy do 2012-04-30;

- odśnieżanie dróg pługami Wykonawcy w okresie od podpisania umowy do 2012-04-30.

CZĘŚĆ 7:

Zakres G - odśnieżanie dróg pługami Zamawiającego w okresie od podpisania umowy do 2012-04-30;

- odśnieżanie dróg pługami Wykonawcy w okresie od podpisania umowy do 2012-04-30.

CZĘŚĆ 8:

Zakres H - odśnieżanie dróg pługami Zamawiającego w okresie od podpisania umowy do 2012-04-30;

- odśnieżanie dróg pługami Wykonawcy w okresie od podpisania umowy do 2012-04-30.

CZĘŚĆ 9 :

Zakres A - zwalczanie i zapobieganie powstawaniu śliskości przy użyciu solarek, z przygotowaniem i załadunkiem własnej soli lub solanki w okresie od podpisania umowy do 2012-04-30.

CZĘŚĆ 10 :

Zakres B

- zwalczanie i zapobieganie powstawaniu śliskości przy użyciu solarek, z przygotowaniem i załadunkiem własnej soli lub solanki w okresie od podpisania umowy do 2012-04-30;

- zwalczanie i zapobieganie powstawaniu śliskości przy użyciu piaskarek z przygotowaniem i załadunkiem własnej piaskosoli 30% w okresie od podpisania umowy do 2012-04-30.

CZĘŚĆ 11 :

Zakres C

- zwalczanie i zapobieganie powstawaniu śliskości przy użyciu solarek, z przygotowaniem i załadunkiem własnej soli lub solanki w okresie od podpisania umowy do 2012-04-30;

- zwalczanie i zapobieganie powstawaniu śliskości przy użyciu piaskarek z przygotowaniem i załadunkiem własnej piaskosoli 30% w okresie od podpisania umowy do 2012-04-30..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

Zamawiający zastrzega sobie prawo udzielenia zamówień uzupełniających na podstawie art. 67, ust. 1 pkt 6 ustawy stanowiących nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówienia.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.62.00.00-9, 90.63.00.00-2.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 11.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.04.2012.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Wadium nie jest wymagane.

III.2) ZALICZKI

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • w celu potwierdzenia spełnienia warunku wykonawca winien wykazać, że posiada opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1) Pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia, jeżeli Wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolności finansowej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków.

2) Dokument ustanawiający reprezentowanie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

3) Z uwagi na konieczność sprawdzenia czy oferta podpisana jest przez osoby uprawnione, Wykonawca zobowiązany jest do złożenia kopii dokumentów, z których będzie to wynikało.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Zamawiający na podstawie art. 144 ust 1 ustawy przewiduje możliwość dokonania zmiany umowy w niżej wymienionych przypadkach:

1) zmiany obowiązującej stawki podatku od towarów i usług (VAT);

2) inne przyczyny zewnętrzne niezależne od Zamawiającego i Wykonawcy skutkujące niemożliwością wykonania przedmiotu zamówienia.

2. Zmiana postanowień umowy, o których mowa w punkcie 1 może nastąpić na podstawie uzasadnionego, pisemnego wystąpienia Wykonawcy, przedłożonego do akceptacji Zamawiającego niezwłocznie po zaistnieniu okoliczności powodujących zmianę umowy.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.pzdsiemiatycze.org / PRZETARGI /

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Powiatowy Zarząd Dróg w Siemiatyczach ul. 11 Listopada 253, 17-300 Siemiatycze w godz. 7:00 ÷ 15:00 (godziny pracy PZD w Siemiatyczach - od poniedziałku do piątku)..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 05.10.2011 godzina 10:00, miejsce: Powiatowy Zarząd Dróg w Siemiatyczach (sekretariat), ul. 11 Listopada 253, 17-300 Siemiatycze, woj. podlaskie.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej:

1. Pracownicy Wykonawcy zatrudnieni przy zimowym utrzymaniu powinni pracować w kamizelkach ostrzegawczych koloru pomarańczowego z elementami odblaskowymi.

2. Sprzęt Wykonawcy powinien być wyposażony w lampę sygnalizacyjną koloru pomarańczowego.

3. Materiały zastosowane przy realizacji zamówienia powinny być dopuszczone do stosowania w zimowym utrzymaniu dróg.

4. Należność za wykonane usługi sprzętowo-transportowe naliczana będzie w okresie miesięcznym na podstawie cen umownych jednostkowych (netto), do wysokości limitów nie przekraczających wartości brutto zapisanych w umowie.

5. Za czas napraw i związanego z tym przestoju Wykonawca nie może żądać dodatkowego wynagrodzenia.

6. Dopuszcza się skierowanie Wykonawcy do wykonania usługi na zakresach odśnieżania nie objętych podpisaną umową.

7. Jeśli zajdzie taka konieczność, niewykorzystane ilości limitów w poszczególnych zadaniach (jednostkach sprzętowych) w ramach podpisanej umowy przez tego samego wykonawcę, decyzją zamawiającego zostaną przesunięte na inne zadanie (jednostkę sprzętową).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Prace związane z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych w sezonie zimowym 2011/2012 na terenie działania Powiatowego Zarządu Dróg w Siemiatyczach: Zakres A.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:

- odśnieżanie dróg pługami Zamawiającego w okresie od podpisania umowy do 2012-04-30;

- odśnieżanie dróg pługami Wykonawcy w okresie od podpisania umowy do 2012-04-30..

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.62.00.00-9.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.04.2012.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Prace związane z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych w sezonie zimowym 2011/2012 na terenie działania Powiatowego Zarządu Dróg w Siemiatyczach: Zakres B.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:

- odśnieżanie dróg pługami Zamawiającego w okresie od podpisania umowy do 2012-04-30;

- odśnieżanie dróg pługami Wykonawcy w okresie od podpisania umowy do 2012-04-30..

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.62.00.00-9.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.04.2012.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Prace związane z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych w sezonie zimowym 2011/2012 na terenie działania Powiatowego Zarządu Dróg w Siemiatyczach: Zakres C.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:

- odśnieżanie dróg pługami Zamawiającego w okresie od podpisania umowy do 2012-04-30;

- odśnieżanie dróg pługami Wykonawcy w okresie od podpisania umowy do 2012-04-30..

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.62.00.00-9.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.04.2012.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: Prace związane z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych w sezonie zimowym 2011/2012 na terenie działania Powiatowego Zarządu Dróg w Siemiatyczach: Zakres D.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:

- odśnieżanie dróg pługami Zamawiającego w okresie od podpisania umowy do 2012-04-30;

- odśnieżanie dróg pługami Wykonawcy w okresie od podpisania umowy do 2012-04-30..

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.62.00.00-9.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.04.2012.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 5 NAZWA: Prace związane z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych w sezonie zimowym 2011/2012 na terenie działania Powiatowego Zarządu Dróg w Siemiatyczach: Zakres E.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:

- odśnieżanie dróg pługami Zamawiającego w okresie od podpisania umowy do 2012-04-30;

- odśnieżanie dróg pługami Wykonawcy w okresie od podpisania umowy do 2012-04-30..

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.62.00.00-9.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.04.2012.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 6 NAZWA: Prace związane z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych w sezonie zimowym 2011/2012 na terenie działania Powiatowego Zarządu Dróg w Siemiatyczach: Zakres F.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:

- odśnieżanie dróg pługami Zamawiającego w okresie od podpisania umowy do 2012-04-30;

- odśnieżanie dróg pługami Wykonawcy w okresie od podpisania umowy do 2012-04-30..

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.62.00.00-9.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.04.2012.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 7 NAZWA: Prace związane z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych w sezonie zimowym 2011/2012 na terenie działania Powiatowego Zarządu Dróg w Siemiatyczach: Zakres G.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:

- odśnieżanie dróg pługami Zamawiającego w okresie od podpisania umowy do 2012-04-30;

- odśnieżanie dróg pługami Wykonawcy w okresie od podpisania umowy do 2012-04-30..

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.62.00.00-9.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.04.2012.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 8 NAZWA: Prace związane z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych w sezonie zimowym 2011/2012 na terenie działania Powiatowego Zarządu Dróg w Siemiatyczach: Zakres H.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:

- odśnieżanie dróg pługami Zamawiającego w okresie od podpisania umowy do 2012-04-30;

- odśnieżanie dróg pługami Wykonawcy w okresie od podpisania umowy do 2012-04-30..

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.62.00.00-9.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.04.2012.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 9 NAZWA: Prace związane z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych w sezonie zimowym 2011/2012 na terenie działania Powiatowego Zarządu Dróg w Siemiatyczach: Zakres A.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zakres A

- zwalczanie i zapobieganie powstawaniu śliskości przy użyciu solarek, z przygotowaniem i załadunkiem własnej soli lub solanki w okresie od podpisania umowy do 2012-04-30..

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.63.00.00-2.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.04.2012.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 10 NAZWA: Prace związane z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych w sezonie zimowym 2011/2012 na terenie działania Powiatowego Zarządu Dróg w Siemiatyczach: Zakres B.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:

- zwalczanie i zapobieganie powstawaniu śliskości przy użyciu solarek, z przygotowaniem i załadunkiem własnej soli lub solanki w okresie od podpisania umowy do 2012-04-30;

- zwalczanie i zapobieganie powstawaniu śliskości przy użyciu piaskarek z przygotowaniem i załadunkiem własnej piaskosoli 30% w okresie od podpisania umowy do 2012-04-30..

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.63.00.00-2.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.04.2012.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 11 NAZWA: Prace związane z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych w sezonie zimowym 2011/2012 na terenie działania Powiatowego Zarządu Dróg w Siemiatyczach: Zakres C.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:

- zwalczanie i zapobieganie powstawaniu śliskości przy użyciu solarek, z przygotowaniem i załadunkiem własnej soli lub solanki w okresie od podpisania umowy do 2012-04-30;

- zwalczanie i zapobieganie powstawaniu śliskości przy użyciu piaskarek z przygotowaniem i załadunkiem własnej piaskosoli 30% w okresie od podpisania umowy do 2012-04-30..

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.63.00.00-2.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.04.2012.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.