Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy_stacja trafo wraz z terenem niezbędnym do bezpośredniej obsługi_Obwód Drogowy w Milejczycach