Powiatowy Zarząd Dróg w Siemiatyczach - PZD1.2610.11.2022 Modernizacja przejścia dla pieszych na ulicy Długiej w Czartajewie w ciągu drogi powiatowej nr 1726