Powiatowy Zarząd Dróg w Siemiatyczach - PZD1.2610.10.2022_Remont drogi powiatowej nr 1786B od drogi powiatowej nr 1781B – do miejscowości Wajków na terenie gminy Mielnik – roboty uzupełniające 219 m