Powiatowy Zarząd Dróg w Siemiatyczach - Archiwum 2022

Zamówienia publiczne 2022

 

Informacja dotyczycąca aukcji z dnia 22 grudnia 2022 r

FORD FT 330 2,2 TDCi Kat. MR`07 E4 3.3 t rok 2008

W wyznaczonym terminie dotyczącym aukcji samochodu FORD FT 330 2,2 TDCi Kat. MR`07 E4 3.3 t rok 2008 : 22 grudnia 2022 r godz.: 10:30 pokój nr 9 siedziba Powiatowego Zarząd Dróg w Siemiatyczach - przystąpiono do aukcji.

Pojazd sprzedano za kwotę 3 140 zł brutto.

Nabywca:

Andrzej Radosiuk 17-300 Boratyniec Ruski, Boratyniec Ruski 10

 

OGŁOSZENIE O AUKCJI

Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Siemiatyczach na podstawie § 26 uchwały nr 7/49/11 Zarządu Powiatu Siemiatyckiego z dnia 28 lutego 2011 roku w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego, w który wyposażone są jednostki organizacyjne powiatu siemiatyckiego zawiadamia o aukcji samochodu służbowego marki FORD FT 330 2,2 TDCi Kat. MR`07 E4 3.3 t rok 2008 przebieg 325 000 km.

Aukcja odbędzie się w dniu 22 grudnia 2022 r w siedzibie Powiatowego Zarządu Dróg w Siemiatyczach 17 - 300 Siemiatycze ul. 11 Listopada 253 w pokoju nr 9 o godzinie 10 : 30

Cena wywoławcza : 3 100 zł (brutto).

Wadium w wysokości : 155 zł należy wnieść na konto Powiatowego Zarządu Dróg w Siemiatyczach najpóźniej do dnia 22 grudnia 2022 r do godziny 10 : 00 (decyduje data wpływu) nr konta Bank PEKAO S.A. 76 1240 5211 1111 0010 5811 7906

Osoba do kontaktu w sprawie aukcji: Arkadiusz Żero – Z-ca Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Siemiatyczach tel.: 664 390 362.

 

 

 

 Informacja dotyczycąca aukcji z dnia 16 grudnia 2022 r

FORD FT 330 2,2 TDCi Kat. MR`07 E4 3.3 t rok 2008

 W wyznaczonym terminie dotyczącym aukcji samochodu FORD FT 330 2,2 TDCi Kat. MR`07 E4 3.3 t rok 2008 : 16 grudnia 2022 r godz: 10:30 pokój nr 9 siedziba Powiatowego Zarząd Dróg w Siemiatyczach - nie przystąpiono do aukcji.

 Uzasadnienie:

- brak zainteresowanych aukcją.

 

OGŁOSZENIE O AUKCJI

Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Siemiatyczach na podstawie § 26 uchwały nr 7/49/11 Zarządu Powiatu Siemiatyckiego z dnia 28 lutego 2011 roku w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego, w który wyposażone są jednostki organizacyjne powiatu siemiatyckiego zawiadamia o aukcji samochodu służbowego marki FORD FT 330 2,2 TDCi Kat. MR`07 E4 3.3 t rok 2008 przebieg 325 000 km.

Aukcja odbędzie się w dniu 16 grudnia 2022 r w siedzibie Powiatowego Zarządu Dróg w Siemiatyczach 17 - 300 Siemiatycze ul. 11 Listopada 253 w pokoju nr 9 o godzinie 10 : 30.

Cena wywoławcza : 4 500 zł (brutto).

Wadium w wysokości : 225 zł należy wnieść na konto Powiatowego Zarządu Dróg w Siemiatyczach najpóźniej do dnia 16 grudnia 2022 r do godziny 10 : 00 (decyduje data wpływu) nr konta Bank PEKAO S.A. 76 1240 5211 1111 0010 5811 7906

Osoba do kontaktu w sprawie aukcji: Arkadiusz Żero – Z-ca Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Siemiatyczach tel.: 664 390 362.

 

Informacja dotyczycąca aukcji z dnia 02 grudnia 2022 r

FORD FT 330 2,2 TDCi Kat. MR`07 E4 3.3 t rok 2008

 W wyznaczonym terminie dotyczącym aukcji samochodu FORD FT 330 2,2 TDCi Kat. MR`07 E4 3.3 t rok 2008 : 02 grudnia 2022 r godz: 10:30 pokój nr 9 siedziba Powiatowego Zarząd Dróg w Siemiatyczach - nie przystąpiono do aukcji.

 Uzasadnienie:

- brak zainteresowanych aukcją.

 

OGŁOSZENIE O AUKCJI

Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Siemiatyczach na podstawie § 26 uchwały nr 7/49/11 Zarządu Powiatu Siemiatyckiego z dnia 28 lutego 2011 roku w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego, w który wyposażone są jednostki organizacyjne powiatu siemiatyckiego zawiadamia o aukcji samochodu służbowego marki FORD FT 330 2,2 TDCi Kat. MR`07 E4 3.3 t rok 2008 przebieg 325 000 km.

Aukcja odbędzie się w dniu 02 grudnia 2022 r w siedzibie Powiatowego Zarządu Dróg w Siemiatyczach 17 - 300 Siemiatycze ul. 11 Listopada 253 w pokoju nr 9 o godzinie 10 : 30.

Cena wywoławcza : 6 027 zł (brutto).

Wadium w wysokości : 350 zł należy wnieść na konto Powiatowego Zarządu Dróg w Siemiatyczach najpóźniej do dnia 02 grudnia 2022 r do godziny 10 : 00 (decyduje data wpływu) nr konta Bank PEKAO S.A. 76 1240 5211 1111 0010 5811 7906.

Osoba do kontaktu w sprawie aukcji: Arkadiusz Żero – Z-ca Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Siemiatyczach tel.: 664 390 362.

 

 

Strona 1 z 4