Powiatowy Zarząd Dróg w Siemiatyczach - PZD1.2610.9.2022_Rozbudowa drogi powiatowej nr 1766B Milejczyce ─ Klukowicze w miejscowości Nurzec