Powiatowy Zarząd Dróg w Siemiatyczach - PZD1.2610.7.2022_Przebudowa drogi powiatowej nr 1711B na odcinku Miłkowice Maćki - Smarklice