Powiatowy Zarząd Dróg w Siemiatyczach - PZD1.2610.6.2022_„Remont drogi powiatowej nr 1786B od drogi powiatowej nr 1781B – do miejscowości Wajków na terenie gminy Mielnik”