Powiatowy Zarząd Dróg w Siemiatyczach - PZD1.2610.5.2022_„Poprawa właściwości użytkowych dróg - remonty nawierzchni bitumicznych na drogach powiatowych Powiatu Siemiatyckiego w 2022 roku”