Powiatowy Zarząd Dróg w Siemiatyczach - PZD1.2610.3.2022_Dostawa paliw płynnych z dystrybutorów na stacji paliw w 2022 roku

Zamówienia publiczne

PZD1.2610.3.2022_Dostawa paliw płynnych z dystrybutorów na stacji paliw w 2022 roku

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - 22.04.2022

Plik ”VII. informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty_2022.04.22" został opublikowany w załącznikach. 


Informacja z otwarcia ofert - 21.04.2022 r.

Powiatowy Zarząd Dróg w Siemiatyczach działając na podstawie art. 222 ust 5 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021r. poz.1129 ze zm.) informuje, że w postępowaniu na dostawę paliw płynnych z dystrybutorów na stacji paliw w 2022 roku, otwarto oferty następujących wykonawców:

Oferta nr 1. Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o., 17-300 Siemiatycze, ul. Armii Krajowej 26

cena: 47 473,13

stały upust wyrażony kwotowo udzielony przez Wykonawcę od cen detalicznych z dnia tankowania: 0,06 zł / 1l

Oferta nr 2. Firma Handlowo – Usługowa Rolnik Lucjan Marciszonek, 17-300 Siemiatycze, ul. Krótka 5

cena: 47 265,77

stały upust wyrażony kwotowo udzielony przez Wykonawcę od cen detalicznych z dnia tankowania: 0,08 zł / 1l

 

Powyższa informacja została również zawarta w pliku "VI. informacja na podstawie art. 222 ust. 5 - 2022.04.21" i opublikowana w załącznikach.


Informacja o kwocie, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia - 21.04.2022 r.

Powiatowy Zarząd Dróg w Siemiatyczach działając na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021r. poz.1129 ze zm.) informuje, że na sfinansowanie zamówienia na dostawę paliw płynnych z dystrybutorów na stacji paliw w 2022 roku, zamierza przeznaczyć kwotę brutto – 50 000,00 zł. 


 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

 Dokumentacja dotycząca zamówienia - 2022-04-13