Powiatowy Zarząd Dróg w Siemiatyczach - „Remonty nawierzchni bitumicznych na drogach powiatowych Powiatu Siemiatyckiego w 2022 roku” Część I (Grodzisk-Sypnie_1710B); Część II (Granne_1700B)

Zamówienia publiczne

„Remonty nawierzchni bitumicznych na drogach powiatowych Powiatu Siemiatyckiego w 2022 roku” Część I (Grodzisk-Sypnie_1710B); Część II (Granne_1700B)

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - 05.04.2022

Plik ”XI. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty_05.04.2022" został opublikowany w załącznikach. 


Informacja z otwarcia ofert - 24.03.2022

Powiatowy Zarząd Dróg w Siemiatyczach działając na podstawie art. 222 ust 5 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021r. poz.1129 ze zm.) informuje, iż w postępowaniu dotyczącym zamówienia: „Remonty nawierzchni bitumicznych na drogach powiatowych Powiatu Siemiatyckiego w 2022 roku” Część I: „Remont nawierzchni bitumicznej na drodze powiatowej nr 1710B Grodzisk-Sypnie” Część II: „Remont nawierzchni bitumicznej na drodze powiatowej nr 1700B w miejscowości Granne”, otwarto oferty następujących wykonawców:

Część I „Remont nawierzchni bitumicznej na drodze powiatowej nr 1710B Grodzisk-Sypnie”: 

Oferta nr 1.

Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe „MAKSBUD” Sp. z o.o., ul. Mickiewicza 183, 17-100 Bielsk Podlaski

cena: 2 274 758,38 zł

doświadczenie Kierownika budowy: 3 zadania

okres gwarancji i rękojmi: 72 miesiące

Oferta nr 2.

STRABAG Sp. z o.o., ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków

cena : 4 075 494,88 zł

doświadczenie Kierownika budowy: 4 zadania

okres gwarancji i rękojmi: 72 miesiące

Oferta nr 3.

Przedsiębiorstwo Robót Drogowo -Mostowych MIKST Sp. z o.o., ul. Gdańska 69A, 07-100 Węgrów

cena: 3 279 500,48 zł

doświadczenie Kierownika budowy: 3 zadania

okres gwarancji i rękojmi: 72 miesiące

Oferta nr 4.

„FEDRO” Sp. z o. o., ul. Kolejowa 1, 08-445 Osieck  

cena: 3 276 249,96 zł

doświadczenie Kierownika budowy: 3 zadania

okres gwarancji i rękojmi: 72 miesiące

Oferta nr 5.

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe WIKRUSZ Adam Witkowski, ul. Orzeszowska 5, 07-106 Miedzna

cena: 2 849 548,26 zł

doświadczenie Kierownika budowy: 3 zadania

okres gwarancji i rękojmi: 72 miesiące

Część II „Remont nawierzchni bitumicznej na drodze powiatowej nr 1700B w miejscowości Granne”:

Oferta nr 1.

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „Regionalne Drogi Podlaskie” Spółka z o. o., Brzeska 128, 08-102 Siedlce

cena : 432 605,99 zł

doświadczenie Kierownika budowy: 3 zadania

okres gwarancji i rękojmi: 72 miesiące

Oferta nr 2.

Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe „MAKSBUD” Sp. z o.o., ul. Mickiewicza 183, 17-100 Bielsk Podlaski

cena: 393 700,79 zł

doświadczenie Kierownika budowy: 3 zadania

okres gwarancji i rękojmi: 72 miesiące

Oferta nr 3.

STRABAG Sp. z o.o., ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków

cena : 783 697,70 zł

doświadczenie Kierownika budowy: 4 zadania

okres gwarancji i rękojmi: 72 miesiące

Oferta nr 4.

Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych MIKST Sp. z o.o., ul. Gdańska 69A, 07-100 Węgrów

cena: 569 437,86 zł

doświadczenie Kierownika budowy: 3 zadania

okres gwarancji i rękojmi: 72 miesiące

Oferta nr 5.

„FEDRO” Sp. z o. o., ul. Kolejowa 1, 08-445 Osieck  

cena: 496 611,58 zł

doświadczenie Kierownika budowy: 3 zadania

okres gwarancji i rękojmi: 72 miesiące

Oferta nr 6.

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe WIKRUSZ Adam Witkowski, ul. Orzeszowska 5, 07-106 Miedzna

cena: 517 927,48 zł

doświadczenie Kierownika budowy: 3 zadania

okres gwarancji i rękojmi: 72 miesiące

 

Powyższa informacja została również zawarta w pliku "X. informacja na podstawie art. 222 ust. 5 - 2022.03.24" i opublikowana w załącznikach.


Informacja o kwocie, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia - 24.03.2022

Powiatowy Zarząd Dróg w Siemiatyczach działając na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021r. poz.1129 ze zm.) informuje, iż na sfinansowanie zamówienia: „Remonty nawierzchni bitumicznych na drogach powiatowych Powiatu Siemiatyckiego w 2022 roku” Część I: „Remont nawierzchni bitumicznej na drodze powiatowej nr 1710B Grodzisk-Sypnie” Część II: „Remont nawierzchni bitumicznej na drodze powiatowej nr 1700B w miejscowości Granne” zamierza przeznaczyć kwoty brutto:

Część I – 2 097 964,59 zł;

Część II – 443 685,56 zł

Powyższa informacja została również zawarta w pliku "IX. informacja na podstawie art. 222 ust. 4 - 2022.03.24" i opublikowana w załącznikach. 


ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE WYKONAWCY - 17.03.2022 

Następujący plik został opublikowany w załącznikach:
 
1) Plik "VIII.1. Odpowiedź na zapytanie wykonawcy - 17.03.2022"
 
Zamawiający nie przedłuża terminu składania ofert.
 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

 

Dokumentacja dotycząca zamówienia - 2022-03-09