Powiatowy Zarząd Dróg w Siemiatyczach - PZD1.2610.1.2022_Przebudowa drogi powiatowej nr 1705B na odcinku Dołubowo - Smolugi

Zamówienia publiczne 2022

PZD1.2610.1.2022_Przebudowa drogi powiatowej nr 1705B na odcinku Dołubowo - Smolugi

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - 11.03.2022

Plik ”XI. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty_11.03.2022" został opublikowany w załącznikach


Informacja z otwarcia ofert - 09.02.2022

Powiatowy Zarząd Dróg w Siemiatyczach działając na podstawie art. 222 ust 5 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021r. poz.1129 ze zm.) informuje, że w postępowaniu na przebudowę drogi powiatowej nr 1705B na odcinku Dołubowo - Smolugi, otwarto oferty następujących wykonawców:

Oferta nr 1.

STRABAG Sp. z o.o., ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków

cena : 7 691 059,45

doświadczenie Kierownika budowy: 4 zadania

okres gwarancji i rękojmi: 72 miesiące

Oferta nr 2.

Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe „MAKSBUD”  Sp. z o.o., ul. Mickiewicza 183, 17-100 Bielsk Podlaski

cena: 6 374 137,50

doświadczenie Kierownika budowy: 3 zadania

okres gwarancji i rękojmi: 72 miesiące

Oferta nr 3.

Lider Konsorcjum: Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe ”TRANSBET” Wojtiuk Spółka Jawna, 21-500 Biała Podlaska, ul. Grzybowa 52a, Partner Konsorcjum: Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe ”TRANSBET” Marian Wojtiuk, 21-500 Biała Podlaska, ul. Grzybowa 52a

cena: 6 107 287,48

doświadczenie Kierownika budowy: 3 zadania

okres gwarancji i rękojmi: 72 miesiące

Oferta nr 4.

Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych TRAKT Sp. z o.o., ul. 1 Maja 8, 18-200 Wysokie Mazowieckie

cena: 5 749 342,04

doświadczenie Kierownika budowy: 3 zadania

okres gwarancji i rękojmi: 72 miesiące

Oferta nr 5.

Przedsiębiorstwo Transportowo Usługowe "Anna" Marek Tarasiuk, Klekotowo 3, 17-300 Siemiatycze

cena: 6 857 771,58

doświadczenie Kierownika budowy: 3 zadania

okres gwarancji i rękojmi: 72 miesiące

Oferta nr 6.

Przedsiębiorstwo Robót Drogowo -Mostowych MIKST Sp. z o.o., ul. Gdańska 69A, 07-100 Węgrów

cena: 7 331 285,92

doświadczenie Kierownika budowy: 3 zadania

okres gwarancji i rękojmi: 72 miesiące

Oferta nr 7.

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe WIKRUSZ Adam Witkowski, ul. Orzeszowska 5, 07-106 Miedzna

cena: 9 296 819,70

doświadczenie Kierownika budowy: 3 zadania

okres gwarancji i rękojmi: 72 miesiące

 

Powyższa informacja została również zawarta w pliku "X. informacja na podstawie art. 222 ust. 5 - 2022.02.09" i opublikowana w załącznikach.


Informacja o kwocie, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia - 09.02.2022

Powiatowy Zarząd Dróg w Siemiatyczach działając na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021r. poz.1129 ze zm.) informuje, że na sfinansowanie zamówienia na przebudowę drogi powiatowej nr 1705B na odcinku Dołubowo - Smolugi, zamierza przeznaczyć kwotę brutto – 4 980 000,00 zł.

Powyższa informacja została również zawarta w pliku "IX. informacja na podstawie art. 222 ust. 4 - 2022.02.09" i opublikowana w załącznikach. 


Odpowiedź na zapytanie wykonawcy - 03.02.2022 

Następujące pliki zostały opublikowane w załącznikach:
 
1) VIII.2. Odpowiedź na zapytanie wykonawcy - 03.02.2022
2) VIII.2.1. Przekroje normalne - nr 1705B Smolugi ściek i krawężnik
 
Zamawiający nie przedłuża terminu składania ofert.

Odpowiedź na zapytanie wykonawcy - 01.02.2022 

Następujące pliki zostały opublikowane w załącznikach:
 
1) Plik "VIII.1. Odpowiedź na zapytanie wykonawcy - 01.02.2022"
2) IV. Warunki Umowy_przebudowa_Dołubowo-Smolugi — aktualne 01.02.2022
 
Zamawiający nie przedłuża terminu składania ofert.

ZMIANA TREŚCI DOKUMENTACJI ZAMÓWIENIA - 27.01.2022

Następujący plik został opublikowany z załącznikach:
1) II.1.SWZ - Dołubowo-Smolugi — aktualne 27.01.2022
2) III.1. OFERTA_załącznik 1- aktualne 27.01.2022
Następujący plik został usunięty z załączników:
1) III.8 Potencjał techniczny_załącznik 8
Zamawiający nie przedłuża terminu składania ofert.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA - 26.01.2022

Następujące pliki zostały opublikowane w załącznikach:

1) I.1 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia_nr_2022_BZP_00033502_01 - zmiana 26.01.2022
 
2) I.1 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia_nr_2022_BZP_00033502_01 - zmiana 26.01.2022_tekst_dostępny_cyfrowo
 
Zamawiający nie przedłuża terminu składania ofert.
 
 

ZMIANA TREŚCI DOKUMENTACJI ZAMÓWIENIA - 26.01.2022

Następujące pliki zostały opublikowane w załącznikach:

1) II.1.SWZ - Dołubowo-Smolugi — aktualne 26.01.2022

2) II.2 Opis przedmiotu zamówienia Dołubowo-Smolugi — aktualne 26.01.2022

3) IV. Warunki Umowy_przebudowa_Dołubowo-Smolugi — aktualne 26.01.2022

Zamawiający nie przedłuża terminu składania ofert.

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Dokumentacja dotycząca zamówienia - 2022-01-25