Powiatowy Zarząd Dróg w Siemiatyczach - PZD1.2610.06.2021_Przebudowa drogi powiatowej nr 1783B ul. T. Kościuszki w Siemiatyczach - Etap I

Zamówienia publiczne 2021

PZD1.2610.06.2021_Przebudowa drogi powiatowej nr 1783B ul. T. Kościuszki w Siemiatyczach - Etap I

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - 28.01.2022

Plik "XI. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty_28.01.2022" został opublikowany w załącznikach.


Informacja z otwarcia ofert - 15.12.2021

Powiatowy Zarząd Dróg w Siemiatyczach działając na podstawie art. 222 ust 5 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021r. poz.1129 ze zm.) informuje, że w postępowaniu na przebudowę drogi powiatowej nr 1783B ul. T. Kościuszki w Siemiatyczach – Etap I, otwarto oferty następujących wykonawców:

 Oferta nr 1.

Lider Konsorcjum: Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe „MAKSBUD” Sp. z o.o., 17-100 Bielsk Podlaski, ul. Mickiewicza 183

Partner Konsorcjum: Rejonowy Związek Spółek Wodnych w Siemiatyczach, 17-300 Siemiatycze, ul. Armii Krajowej 35

cena : 12 379 950,00

doświadczenie Kierownika budowy: 3 zadania

okres gwarancji i rękojmi: 72 miesiące

Oferta nr 2.

Lider Konsorcjum: Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe ”TRANSBET” Wojtiuk Spółka Jawna, 21-500 Biała Podlaska, ul. Grzybowa 52a,                    

Partner Konsorcjum: Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe ”TRANSBET” Marian Wojtiuk, 21-500 Biała Podlaska, ul. Grzybowa 52a

cena: 10 131 751,94

doświadczenie Kierownika budowy: 3 zadania

okres gwarancji i rękojmi: 72 miesiące

 

Powyższa informacja została również zawarta w pliku "X. informacja na podstawie art. 222 ust. 5 - 2021.12.15" i opublikowana w załącznikach.


Informacja o kwocie, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

Powiatowy Zarząd Dróg w Siemiatyczach działając na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021r. poz.1129 ze zm.) informuje, że na sfinansowanie zamówienia na przebudowę drogi powiatowej nr 1783B ul. T. Kościuszki w Siemiatyczach - Etap I, zamierza przeznaczyć kwotę brutto – 10 000 000,00 zł.


ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE WYKONAWCY - 09.12.2021

Pliki

"VIII.3.odpowiedź na zapytanie Wykonawcy - 09.12.2021"

"IV.1.OFERTA_załącznik 1 - uaktualniony - 9.12.2021"

zostały opublikowane w załącznikach.

Zamawiający nie przedłuża terminu składania ofert.


ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE WYKONAWCY - 06.12.2021

Pliki

"VIII.2.odpowiedź na zapytanie Wykonawcy - 06.12.2021"

"II.1.SWZ — uaktualniony - 6.12.2021"

"IV.1.OFERTA_załącznik 1 - uaktualniony - 6.12.2021"

zostały opublikowane w załącznikach.

Zamawiający nie przedłuża terminu składania ofert.


ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE WYKONAWCY - 06.12.2021

Plik "VIII.1.odpowiedź na zapytanie Wykonawcy - 06.12.2021"

został opublikowany w załącznikach.

Zamawiający nie przedłuża terminu składania ofert.


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

 

Dokumentacja dotycząca zamówienia - 2021-11-30