Powiatowy Zarząd Dróg w Siemiatyczach - PZD1.2610.05.2021_Przebudowa drogi powiatowej nr 1710B, w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych na ulicach 3 Maja i Bartosza Głowackiego w Siemiatyczach

Zamówienia publiczne 2021

PZD1.2610.05.2021_Przebudowa drogi powiatowej nr 1710B, w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych na ulicach 3 Maja i Bartosza Głowackiego w Siemiatyczach

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY _2021-10-25

Plik ”XI.informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty_2021.10-25" został opublikowany w załącznikach


Informacja z otwarcia ofert - 2021-10-11

Powiatowy Zarząd Dróg w Siemiatyczach działając na podstawie art. 222 ust 5 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021r. poz.1129 ze zm.) informuje, że w postępowaniu na przebudowę drogi powiatowej nr 1710B, w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych na ulicach 3 Maja i Bartosza Głowackiego w Siemiatyczach, otwarto oferty następujących wykonawców:

 

Oferta nr 1. Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe „MAKSBUD” Sp. z o.o., 17-100 Bielsk Podlaski, ul. Mickiewicza 183

cena: 542 684,70

doświadczenie Kierownika budowy: 3 zadania

okres gwarancji i rękojmi: 60 miesięcy

 

Powyższa informacja została również zawarta w pliku "X. informacja na podstawie art. 222 ust. 5 - 2021.10.11" i opublikowana w załącznikach.


Informacja o kwocie, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia - 2021-10-11

Powiatowy Zarząd Dróg w Siemiatyczach działając na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021r. poz.1129 ze zm.) informuje, że na sfinansowanie zamówienia na przebudowę drogi powiatowej nr 1710B, w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych na ulicach 3 Maja i Bartosza Głowackiego w Siemiatyczach, zamierza przeznaczyć kwotę brutto – 463 000,00 zł.


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Dokumentacja dotycząca zamówienia - 2021-09-24