Powiatowy Zarząd Dróg w Siemiatyczach - PZD1.2610.03.2021_Przebudowa drogi powiatowej nr 1754B ul. Słowiczyńska w Siemiatyczach

Zamówienia publiczne 2021

PZD1.2610.03.2021_Przebudowa drogi powiatowej nr 1754B ul. Słowiczyńska w Siemiatyczach

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY _2021-04-22

Plik ”XII.informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty_2021.04.22" został opublikowany w załącznikach.


INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT - 18.03.2021

Powiatowy Zarząd Dróg w Siemiatyczach działając na podstawie art. 222 ust 5 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 2019 ze zm.) informuje, że w postępowaniu na Przebudowę drogi powiatowej nr 1754B ul. Słowiczyńska w Siemiatyczach otwarto oferty następujących wykonawców:

 • Oferta nr 1. Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe „MAKSBUD”  Sp. z o.o. 17-100 Bielsk Podlaski, ul. Mickiewicza 183
  • cena: 8 006 091,02
  • doświadczenie Kierownika budowy: 3 zadania
  • okres gwarancji i rękojmi: 72 miesiące
 • Oferta nr 2. STRABAG Sp. z o.o. 05-800 Pruszków, ul. Parzniewska 10
  • cena: 9 786 493,26
  • doświadczenie Kierownika budowy: 4 zadania
  • okres gwarancji i rękojmi: 72 miesiące
 • Oferta nr 3. Konsorcjum firm:
  Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe TRANSBET Wojtiuk sp. jawna 21-500 Biała Podlaska, ul. Grzybowa 52a
  Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe TRANSBET Marian Wojtiuk 21-500 Biała Podlaska, ul. Grzybowa 52a
  • cena: 8 830 755,87
  • doświadczenie Kierownika budowy: 3 zadania
  • okres gwarancji i rękojmi: 72 miesiące
 • Oferta nr 4. Przedsiębiorstwo Robót Drogowych "Regionalne Drogi Podlaskie" Sp. z o.o., 08-102 Siedlce, ul. Brzeska 128
  • cena: 8 597 679,36 zł
  • doświadczenie Kierownika budowy: 3 zadania
  • okres gwarancji i rękojmi: 72 miesiące

Powyższa informacja została również zawarta w pliku "XI. informacja na podstawie art. 222 ust. 5 - 2021.03.18" i opublikowana w załącznikach.


INFORMACJA O KWOCIE, JAKĄ ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA PRZEZNACZYĆ NA SFINANSOWANIE ZAMÓWIENIA - 18.03.2021

Powiatowy Zarząd Dróg w Siemiatyczach działając na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 2019 ze zm.) informuje, że na sfinansowanie zamówienia na Przebudowę drogi powiatowej nr 1754B ul. Słowiczyńska w Siemiatyczach zamierza przeznaczyć kwotę brutto – 10 550 156,65 zł.

Powyższa informacja została również zawarta w pliku "X. informacja na podstawie art. 222 ust. 4 - 2021.03.18" i opublikowana w załącznikach.


ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE WYKONAWCY - 15.03.2021

Plik "IX.4.odpowiedź na zapytanie Wykonawcy - 15.03.2021"

został opublikowany w załącznikach.

Zamawiający nie przedłuża terminu składania ofert.


 ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA WYKONAWCY - 12.03.2021

Pliki "IX.3.odpowiedzi na zapytania Wykonawcy - 12.03.2021"

Zamawiający nie przedłuża terminu składania ofert.


UZUPEŁNIENIE DOKUMENTACJI ZAMÓWIENIA - 08.03.2021

Plik "IX.2.Dokum projektowa_SOR_branża drogowa_uzupełnienie - 08.03.2021"

został opublikowany w załącznikach.

Zamawiający nie przedłuża terminu składania ofert.


ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA WYKONAWCY - 08.03.2021

Pliki:

 • "IX.1.1.odpowiedzi na zapytania Wykonawcy - 08.03.2021",
 • "IX.1.2.Pismo z 07.11.2018r - 08.03.2021",
 • "IX.1.3.Zgłoszenie - 08.03.2021"
 • oraz "IX.1.4.Projekt zgłoszeniowy - 08.03.2021"

zostały opublikowane w załącznikach.


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

 

Dokumentacja dotycząca zamówienia - 2021-03-03