Powiatowy Zarząd Dróg w Siemiatyczach - PZD1.2610.02.2021_Remont nawierzchni bitumicznej na drodze powiatowej nr 1710B Kłopoty Stanisławy - Makarki - Grodzisk

Zamówienia publiczne 2021

PZD1.2610.02.2021_Remont nawierzchni bitumicznej na drodze powiatowej nr 1710B Kłopoty Stanisławy - Makarki - Grodzisk

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY _2021-04-22

Plik ”XI.informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty_2021.04.22" został opublikowany w załącznikach.


INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT - 16.03.2021

Powiatowy Zarząd Dróg w Siemiatyczach działając na podstawie art. 222 ust 5 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 2019 ze zm.) informuje, że w postępowaniu na Remont nawierzchni bitumicznej na drodze powiatowej nr 1710B Kłopoty Stanisławy – Makarki - Grodzisk otwarto oferty następujących wykonawców:

 • Oferta nr 1. Przedsiębiorstwo Robót Drogowych "Regionalne Drogi Podlaskie" Sp. z o.o., 08-102 Siedlce, ul. Brzeska 128
  • cena: 1 535 694,40 zł
  • doświadczenie Kierownika budowy/robót: 3 zadania
  • okres gwarancji i rękojmi: 60 miesięcy
 • Oferta nr 2. Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych MIKST Sp. z o.o., 07-100 Węgrów, ul. Gdańska 69A
  • cena: 1 625 310,24 zł
  • doświadczenie Kierownika budowy/robót: 3 zadania
  • okres gwarancji i rękojmi: 60 miesięcy
 • Oferta nr 3. STRABAG Sp. z o.o. 05-800 Pruszków, ul. Parzniewska 10
  • cena: 2 494 432,90
  • doświadczenie Kierownika budowy/robót: 4 zadania
  • okres gwarancji i rękojmi: 60 miesięcy
 • Oferta nr 4. Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe „MAKSBUD”  Sp. z o.o. 17-100 Bielsk Podlaski, ul. Mickiewicza 183
  • cena: 1 591 641,32
  • doświadczenie Kierownika budowy/robót: 3 zadania
  • okres gwarancji i rękojmi: 60 miesięcy
 • Oferta nr 5. FEDRO Sp. z o.o., 08-445 Osieck, ul. Kolejowa 1
  • cena: 1 597 521,69 zł
  • doświadczenie Kierownika budowy/robót: 3 zadania
  • okres gwarancji i rękojmi: 60 miesięcy
 • Oferta nr 6. Konsorcjum firm:

  Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe TRANSBET Wojtiuk sp. jawna 21-500 Biała Podlaska, ul. Grzybowa 52a

  Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe TRANSBET Marian Wojtiuk 21-500 Biała Podlaska, ul. Grzybowa 52a

  • cena: 1 972 540,67
  • doświadczenie Kierownika budowy/robót: 3 zadania
  • okres gwarancji i rękojmi: 60 miesięcy
 • Oferta nr 7. P.W. WIKRUSZ Adam Witkowski, 07-106 Miedzna, ul. Orzeszowska 5
  • cena: 1 390 991,90
  • doświadczenie Kierownika budowy/robót: 3 zadania
  • okres gwarancji i rękojmi: 60 miesięcy

Powyższa informacja została również zawarta w pliku "X. informacja na podstawie art. 222 ust. 5 - 2021.03.16" i opublikowana w załącznikach.


INFORMACJA O KWOCIE, JAKĄ ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA PRZEZNACZYĆ NA SFINANSOWANIE ZAMÓWIENIA - 16.03.2021

Powiatowy Zarząd Dróg w Siemiatyczach działając na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 2019 ze zm.) informuje, że na sfinansowanie zamówienia na Remont nawierzchni bitumicznej na drodze powiatowej nr 1710B Kłopoty Stanisławy – Makarki - Grodzisk zamierza przeznaczyć kwotę brutto – 2 857 803,82 zł.

Powyższa informacja została również zawarta w pliku "IX. informacja na podstawie art. 222 ust. 4 - 2021.03.16" i opublikowana w załącznikach.


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

 

Dokumentacja dotycząca zamówienia - 2021-02-26