Powiatowy Zarząd Dróg w Siemiatyczach - PZD1.2610.01.2021_Rozbudowa drogi powiatowej nr 1718B Kłopoty Patry - Wiercień Duży

Zamówienia publiczne 2021

PZD1.2610.01.2021_Rozbudowa drogi powiatowej nr 1718B Kłopoty Patry - Wiercień Duży

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY _2021-04-22

Plik ”XII.informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty_2021.04.22" został opublikowany w załącznikach.


INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT - 12.03.2021

Powiatowy Zarząd Dróg w Siemiatyczach działając na podstawie art. 222 ust 5 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 2019 ze zm.) informuje, że w postępowaniu na Rozbudowę drogi powiatowej nr 1718B Kłopoty Patry – Wiercień Duży otwarto oferty następujących wykonawców:

 • Oferta nr 1. Konsorcjum firm:

  Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe TRANSBET Wojtiuk sp. jawna 21-500 Biała Podlaska, ul. Grzybowa 52a

  Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe TRANSBET Marian Wojtiuk 21-500 Biała Podlaska, ul. Grzybowa 52a

  • cena: 3 195 155,43
  • doświadczenie Kierownika budowy: 3 zadania
  • okres gwarancji i rękojmi: 72 miesiące
 • Oferta nr 2. Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych MIKST Sp. z o.o., 07-100 Węgrów, ul. Gdańska 69A
  • cena: 1 977 791,48 zł
  • doświadczenie Kierownika budowy: 3 zadania
  • okres gwarancji i rękojmi: 72 miesiące
 • Oferta nr 3. Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Spółka Akcyjna, 21-500 Biała Podlaska, ul. Sidorska 84-90
  • cena: 2 560 229,75 zł
  • doświadczenie Kierownika budowy: 3 zadania
  • okres gwarancji i rękojmi: 72 miesiące
 • Oferta nr 4. Przedsiębiorstwo Robót Drogowych "Regionalne Drogi Podlaskie" Sp. z o.o., 08-102 Siedlce, ul. Brzeska 128
  • cena: 1 651 954,10 zł
  • doświadczenie Kierownika budowy: 3 zadania
  • okres gwarancji i rękojmi: 72 miesiące
 • Oferta nr 5. FEDRO Sp. z o.o., 08-445 Osieck, ul. Kolejowa 1
  • cena: 2 481 268,96 zł
  • doświadczenie Kierownika budowy: 3 zadania
  • okres gwarancji i rękojmi: 72 miesiące
 • Oferta nr 6. Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe „MAKSBUD”  Sp. z o.o. 17-100 Bielsk Podlaski, ul. Mickiewicza 183
  • cena: 2 373 868,64
  • doświadczenie Kierownika budowy: 3 zadania
  • okres gwarancji i rękojmi: 72 miesiące
 • Oferta nr 7. STRABAG Sp. z o.o. 05-800 Pruszków, ul. Parzniewska 10
  • cena: 2 950 740,11
  • doświadczenie Kierownika budowy: 4 zadania
  • okres gwarancji i rękojmi: 72 miesiące
 • Oferta nr 8. P.W. WIKRUSZ, Adam Witkowski, 07-106 Miedzna, ul. Orzeszowska 5
  • cena: 1 725 498,34
  • doświadczenie Kierownika budowy: 3 zadania
  • okres gwarancji i rękojmi: 72 miesiące

Powyższa informacja została również zawarta w pliku "XI. informacja na podstawie art. 222 ust. 5 - 2021.03.12" i opublikowana w załącznikach.


INFORMACJA O KWOCIE, JAKĄ ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA PRZEZNACZYĆ NA SFINANSOWANIE ZAMÓWIENIA - 12.03.2021

Powiatowy Zarząd Dróg w Siemiatyczach działając na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 2019 ze zm.) informuje, że na sfinansowanie zamówienia na Rozbudowę drogi powiatowej nr 1718B Kłopoty Patry – Wiercień Duży zamierza przeznaczyć kwotę brutto - 4 514 959,03 zł.

Plik "X. informacja na podstawie art. 222 ust. 4" został opublikowany w załącznikach.


ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA WYKONAWCY - 04.03.2021

Pliki "IX.2.1._odpowiedzi_na_zapytania_Wykonawcy_-_04.03.2021" oraz "IX.2.2._dokumentacja przetargowa_uzupełnienie_04.03.2021r." zostały opublikowane w załącznikach.


ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA WYKONAWCY - 03.03.2021

Plik "IX.1_odpowiedzi_na_zapytania_Wykonawcy_-_03.03.2021" został opublikowany w załącznikach.


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

 

Dokumentacja przetargowa - 2021-02-25