Zamówienia publiczne 2020

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych w 2020 roku powyżej 30.000euro

 

 

PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELANIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W 2020 ROKU

o wartości szacunkowej powyżej 30 000 euro

przewidzianych do przeprowadzenia przez Powiatowy Zarząd Dróg w Siemiatyczach

opracowany na podstawie art.13a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych

( Dz.U. z 2019r. poz. 1843)