Powiatowy Zarząd Dróg w Siemiatyczach - Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych w 2020 roku powyżej 30.000euro

Zamówienia publiczne 2020

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych w 2020 roku powyżej 30.000euro

PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELANIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W 2020 ROKU
o wartości szacunkowej powyżej 30 000 euro
przewidzianych do przeprowadzenia przez Powiatowy Zarząd Dróg w Siemiatyczach

opracowany na podstawie art.13a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych
(Dz.U. z
2019r. poz. 1843)

Pliki do pobrania