Powiatowy Zarząd Dróg w Siemiatyczach - PZD1.344.ZO 07.U.2019_Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę ciągu pieszego w ciągu drogi powiatowej nr 1762B w m. Siemiatycze ul. Wysoka

Zamówienia publiczne 2019

PZD1.344.ZO 07.U.2019_Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę ciągu pieszego w ciągu drogi powiatowej nr 1762B w m. Siemiatycze ul. Wysoka

Unieważnienie postępowania_2019-06-24

W załącznikach zamieszczono plik zawierający unieważnienie zapytania:

0.1.Zawiadomienie o unieważnieniu postepowania_oprac.dokum.techn.chodnik_ul.Wysoka

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

Powiatowy Zarząd Dróg w Siemiatyczach zaprasza do wzięcia udziału w zapytaniu ofertowym na „Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę ciągu pieszego w ciągu drogi powiatowej nr 1762B w m. Siemiatycze ul. Wysoka”.

Podpisany formularz oferty na wykonanie zadania objętego zapytaniem ofertowym należy złożyć w siedzibie Powiatowego Zarządu Dróg w Siemiatyczach, ul. 11 Listopada 253, 17-300 Siemiatycze, woj. podlaskie (pokój nr 8) do dnia 2019-06-19 do godz. 1000 w zamkniętej kopercie, która będzie posiadać oznaczenie:

„Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę ciągu pieszego w ciągu drogi powiatowej nr 1762B w m. Siemiatycze ul. Wysoka ”.