Powiatowy Zarząd Dróg w Siemiatyczach - Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych w 2019 roku powyżej 30.000euro

Zamówienia publiczne 2019

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych w 2019 roku powyżej 30.000euro

PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELANIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W 2019 ROKU

o wartości szacunkowej powyżej 30 000 euro

przewidzianych do przeprowadzenia przez Powiatowy Zarząd Dróg w Siemiatyczach

 

opracowany na podstawie art.13a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych

( Dz.U. z 2018r. poz. 1986)