Powiatowy Zarząd Dróg w Siemiatyczach - PZD1.343.PN12.R.2016_Przebudowa drogi powiatowej nr 1716B, odcinek Żerczyce – do dr. pow. nr 1716B