UWAGA: od 25 maja przywrócona zostaje bezpośrednia obsługa petentów

Wytyczne dla interesantów PZD w Siemiatyczach

w związku z zagrożeniem epidemiologicznym COVID -19

 

 

Szanowni Państwo! 

 

informujemy, iż od dnia 25 maja br. (poniedziałek) w Powiatowym Zarządzie Dróg w Siemiatyczach przywrócona zostaje obsługa petentów z pewnymi ograniczeniami mającymi na celu zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa.

 

Interesanci powinni:

  • 1. Wchodząc do budynku urzędu obowiązkowo zasłaniać usta i nos. Można to zrobić za pomocą maseczki jednorazowej, maseczki materiałowej, chusty, apaszki czy szalika.
  • 2. Zaleca się noszenie rękawiczek jednorazowych, które należy zdezynfekować po wejściu do budynku. W przypadku braku rękawic obowiązkowo należy zdezynfekować dłonie po wejściu do budynku urzędu.
  • 3. Przestrzegać wyznaczonych stref bezpieczeństwa pomiędzy interesantami urzędu a pracownikami.
  • 4. W urzędzie dopuszczalna liczba interesantów przebywających, w tym samym czasie, w jednym pomieszczeniu nie może być większa niż 1 osoba na jedno stanowisko obsługi.
  • 5. Zachować 2-metrową odległość pomiędzy osobami stojącymi w kolejce do obsługi.
  • 6. Stosować się do poleceń pracowników urzędu.
  • 7.Ważne jest by do urzędu przychodziły jedynie osoby , których dotyczy załatwiana sprawa.

 

Ze względu na zagrożenie epidemiologicznie COVID – 19 zachęcamy, aby przed przyjściem do urzędu skontaktować się telefonicznie z pracownikiem, w celu umówienia się na konkretną godzinę aby ograniczać do minimum kontakt bezpośredni.

Przy załatwianiu spraw urzędowych zachęcamy również do korzystania z elektronicznej formy obsługi interesantów.