Ogłoszenie o sprzedaży w trybie aukcji składników rzeczowych majątku ruchomego

 

Siemiatycze, 2019-12-13

 

OGŁOSZENIE
o sprzedaży w trybie aukcji składników rzeczowych majątku ruchomego

 

Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Siemiatyczach ogłasza sprzedaż w trybie aukcji składników rzeczowych majątku ruchomego.

 

 

I. Nazwa i siedziba organizatora

Powiatowy Zarząd Dróg w Siemiatyczach, 17-300 Siemiatycze, ul. 11 Listopada 253, tel. 85 655 26 80, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

II. Miejsce i termin przeprowadzenia sprzedaży w trybie aukcji:

Aukcja zostanie przeprowadzona w siedzibie Powiatowego Zarządu Dróg w Siemiatyczach (I piętro – pokój nr 9) w dniu 19 grudnia 2019r. o godz. 11.00.

 

III. Miejsce I termin, w którym można obejrzeć sprzedawane składniki rzeczowe majątku ruchomego:

Majątek będący przedmiotem aukcji można oglądać w dniach od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 – 15.00 na parkingu Powiatowego Zarządu Dróg w Siemiatyczach, ul. 11 Listopada 253, po uprzednim powiadomieniu telefonicznym.

 

IV. Zestawienie składników majątku przeznaczonych do sprzedaży oraz cena wywoławcza i wysokość wadium:

L.p. Nazwa składnika                                            Rok produkcji       Cena wywoławcza [zł]      Wysokość wadium [zł]      Wysokość postąpienia [zł]
1. Samochód ciężarowy Star 200S wraz z pługiem        1987                       2 200,00                        110,00                                30,00

 

Dane sprzętu przeznaczonego do przetargu:
Rodzaj: samochód ciężarowy
Marka/Typ: Star 200S
Numer rejestracyjny: BSI 36ML
Numer identyfikacyjny: 62186
Rok produkcji/data pierwszej rejestracji: 1987 / 26 października 1987
Dodatkowe informacje: pojazd niesprawny technicznie
Wyposażenie: pług

 

 

V. Forma i termin wniesienia wadium oraz oświadczeń:

1. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 110,00 zł Wadium należy wnieść na rachunek Powiatowego Zarządu Dróg w Siemiatyczach Bank Pekao S.A. O/Białystok nr 76 1240 5211 1111 0010 5811 7906. Wadium musi wpłynąć najpóźniej w dniu aukcji 2019-12-19 (przed godz. 11:00) na wskazany rachunek z dopiskiem: Wadium dotyczy sprzedaży w trybie aukcji samochodu ciężarowego STAR.
2. W przypadku wygrania przetargu wpłacone wadium zaliczone będzie na poczet ceny nabycia.
3. W przypadku uchylenia się wygrywającego przetarg od zakupu wylicytowanego sprzętu, po upływie 7 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu, wadium wpłacone przez wygrywającego przepada na rzecz sprzedawcy.
4. Wadium złożone przez pozostałych oferentów, zostanie zwrócone w ciągu 3 dni od daty przetargu na podany numer rachunku bankowego oferenta.
5. Oświadczenie akceptacji warunków aukcji należy złożyć w sekretariacie najpóźniej w dniu aukcji 2019-12-19 (przed godz. 11:00)

 

VI. Termin zawarcia umowy sprzedaży:

1. Sprzedaż nastąpi na rzecz uczestnika aukcji, który zaoferuje najwyższą cenę za samochód. Przystąpienie jednego licytanta wystarczy do przeprowadzenia aukcji. Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia w terminie wyznaczonym przez prowadzącego aukcję, nie dłuższym niż 7 di licząc od dnia przybicia.
2. Wydanie przedmiotu sprzedaży nabywcy następuje niezwłocznie po zapłaceniu ceny nabycia. Nabywca zobowiązany jest zapłacić cenę osiągniętą w aukcji pomniejszoną o wpłacone wadium. Po wpłaceniu ceny nabycia sprzedawca wystawi fakturę.

 

VII. Dodatkowe informacje:

1. Warunkiem przystąpienia do aukcji jest złożenie przez biorącego udział w aukcji pisemnego oświadczenia akceptacji warunków niniejszej aukcji oraz, że stan faktyczny przedmiotu sprzedaży jest mu znany i nie wnosi w tym zakresie żadnych zastrzeżeń oraz oświadczenia o zapoznaniu się z Kartą informacyjną RODO (wzory oświadczeń do pobrania ze strony internetowej www.pzdsiemiatycze.org.
2. Przystąpienie jednego licytanta wystarczy do przeprowadzenia aukcji.
3. Sprzedawca nie odpowiada za wady fizyczne i braki oraz nie uzupełnia wyposażenia sprzedawanego sprzętu.
4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.
5. Dodatkowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać pod numerem tel. 85 655 26 80.